Boerenbal

De Cascarvieten - Alphen aan den Rijn

Huisregels en alcoholbeleid

Cascarvieten Huisregels  

    Toelatingseisen: 

 

 • Beneden 16 jaar GEEN TOEGANG.

 • Beneden 18 jaar GEEN ALCOHOL. (zie ook alcoholbeleid)

 • Legitimatie verplicht. (geen kopie)

 • U krijgt toegang tot de feestzaal door het dragen van een niet beschadigd polsbandje voorzien van de tekst Cascarvieten.

 • Personen die in het bezit en/of onder invloed van drugs en/of alcoholhoudende drank zijn worden aan de entree geweigerd. Indien de organisatie het nodig acht, wordt er direct aangifte gedaan bij de politie.

 • Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

 • In het bezit zijn van wapens is ten strengste verboden. Te allen tijde wordt er aangifte gedaan bij de politie.

 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan/zal detectieapparatuur worden ingezet en kunnen de aanwezige beveiligingsmedewerkers kleding/tassen fouilleren. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, wordt de toegang tot het evenement geweigerd. Deze controle kan preventief, maar ook steekproefsgewijs plaatsvinden.

 • De toegang wordt geweigerd indien de persoon kleding, sieraden of andere onderscheidingstekenen (bij zich) draagt welke volgens artikel 435a van het Wetboek van Strafrecht bij de wet verboden zijn of aanstootgevend zijn.

 • Scherpe voorwerpen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.

 • Overige zaken die de veiligheid mogelijk in het gedrang brengen zijn ter beoordeling van de organisatie van het evenement i.s.m. de ingezette beveiligingsmedewerkers.

 • Met het betreden van het pand verklaart men zich akkoord met deze toelatingseisen en huisregels.

 

Huisregels:

 • Het is verboden om alcohol, drugs of wapens in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

 • Het is verboden om lachgas, lachgaspatronen, lachgasballonnen of andere daarmee verband houdende middelen te gebruiken of te verhandelen.

 • Het is niet toegestaan om te roken in het pand, met uitzondering van de speciaal daarvoor aangewezen ruimte.

 • Het is niet toegestaan om eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen/te gebruiken.

 • Het is niet toegestaan om enige consumptie of glazen mee naar buiten te nemen.

 • Het is niet toegestaan op meubilair (tafels) te gaan staan of deze anders te gebruiken dan normaal bedoeld.

 • Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het evenement.

 • Het is verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen in woord of gebaar. Personen kunnen per direct verwijderd worden van het evenement.

 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

 • In woord of gebaar iemand seksueel intimideren of beledigen (aantasten van iemands eer in goede naam) is strikt verboden. Personen kunnen per direct verwijderd worden van het evenement.

 • Aanwijzingen van organisatie, personeel of beveiligingsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor en verband houden met de huisregels of het handhaven van de orde en veiligheid dienen ter aller tijden direct te worden opgevolgd.

 • Samenscholing is verboden. Wanneer samenscholing wordt vermoed, kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Algemeen:

 • Beschadigingen aan gebouw en/of inventaris zullen verhaald worden op de veroorzaker of diens wettelijk vertegenwoordiger.

 • Onze evenementen kunnen een dermate hoog geluidsvolume hebben dat er (blijvende) gehoorbeschadiging kan optreden. Het bezoeken van een evenement is geheel voor eigen risico.

 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.

 • Uitzonderingen op het huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie van het evenement.

 • De Cascarvieten zijn niet aansprakelijkheid voor verlies van kleding en attributen.

 

Niet naleven huisregels:

 • Wordt de persoon verwijderd en zal er eventueel overgegaan worden tot het schriftelijk ontzeggen van het evenement voor een nader te bepalen periode.

 • Bij huisvredebreuk en/of escalatie wordt direct de politie ingeschakeld.

 • Calamiteitennummer organisatie: 06-53826820

 

Alcoholbeleid
Zoals velen wellicht al weten is per 1 januari 2014 de Drank- en Horecawet* gewijzigd. Vanaf die datum mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer worden verkocht.  Ook mogen jongeren tot hun 18de geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station).

Graag willen we iedereen tussen de 16 en 18 jaar de kans blijven bieden om de carnavalsavonden bij te wonen. Wij menen dat dit mogelijk is met naleving van onderstaande regels:

1. Géén alcoholgebruik en –bezit door bezoekers onder de 18 jaar.
2. Alcoholgebruik en –bezit door bezoekers onder de 18 jaar leidt tot onmiddellijke uitzetting .
3. Ook het doorgeven van alcohol aan jongeren door leden/bezoekers onder de 18 is ten strengste verboden en leidt tot onmiddelijke uitzetting.

De gemeente zal op handhaving van deze wet* controleren. Bij overtreding van de wet krijgt de minderjarige en de uitbater een boete. Bij herhaling kan besloten worden de horecavergunning in te trekken. Wij, als vereniging, realiseren ons dat deze wijziging alleen kan worden uitgevoerd en gehandhaafd met de volledige medewerking van onze leden en bezoekers! Wij rekenen op jou!!!